Barcelona plegat/plegado

Barcelona
Detall del Barcelona plegat escala 1:10.500 / Detalle del Barcelona plegado 1:10.500

Barcelona mural – Plànol de la ciutat de Barcelona amb informació pràctica de transports (metro, tren, tramvia…), serveis (hospitals, comissàries de policia, seus de correus) així com d’altra de caràcter més turístic: hotels, museus, oficines d’informació turística, punts panoràmics…que permetrà conèixer la ciutat.

Ref: BCN-03
Versió: Plegat
Mida: 88 x 62,5 cm
Paper: Offset
Escala: 1:10.500

 

Barcelona mural – Plano de la ciudad de Barcelona con información práctica de transportes (metro, tren, tranvía…), servicios (hospitales, comisarías de policía, sedes de correos) así como otra de carácter más turística: hoteles, museos, oficinas de información turística, puntos panorámicos….que permitirán conocer la ciudad.

Ref: BCN-03
Versión: Plegado
Medida: 88 x 62,5 cm
Papel: Offset
Escala: 1:10.500