Catalunya escolar

Catalunya Escolar
Detall/detalle del Catalunya escolar escala 1:400.000

Catalunya escolar – Pensat per a explicar clarament i senzillament la nova divisió territorial de Catalunya a col·legis i centres d’ensenyament. Amb informació de la capital i els nuclis de població més importants de cadascuna de les comarques.

Ref: CAT-04
Versió: Mural
Mida: 76 x 67 cm
Paper: Estucat brillant plastificat per una cara
Escala: 1:400.000

 

Catalunya escolar – Pensado para explicar clara y sencillamente la nueva división territorial de Catalunya en colegios y centros de enseñanza. Con información de la capital y los núcleos de población más importantes de cada comarca.

Ref: CAT-04
Versión: Mural
Medida: 76 x 67 cm
Papel: Estucado brillante plastificado por una cara
Escala: 1:400.000