Espanya escolar

Detall de l’Espanya escolar escala 1:1.650.000/Detalle de España escolar escala 1:1.650.000

Espanya escolar – Mapa d’Espanya per autonomies per a ensenyar d’una manera senzilla l’organització territorial de l’Estat. Amb límits provincials, capitals de les autonomies així com capitals de les províncies.

Ref: ESP-04
Versió: Mural
Mida: 76 x 60,5 cm
Paper: Estucat brillant plastificat per una cara
Escala: 1:1.650.000

 

España escolar – Mapa de España por autonomías para enseñar de una manera sencilla la organización territorial del Estado. Con límites provinciales, capitales de las autonomías y capitales de provincias.

Ref: ESP-04
Versión: Mural
Medida: 76 x 60,5 cm
Papel: Estucado brillante plastificado por una cara
Escala: 1:1.650.000