Què trobaran a Landamaps

Què trobaran a Landamaps

Cartografia física: mapes amb la representació del relleu per mitjà de corbes de nivell amb diferents colors per a cadascuna d’elles.

Cartografia urbana: plànols de ciutats amb la localització de serveis, mitjans de transport, edificis oficials…

Cartografia temàtica: mapes realitzats segons temes geogràfics específics com poden ser mapes de població, de sòl industrial, de climatologia…

Mapes turístics: on es destaquen llocs, monuments o restaurants que a qualsevol agradaria descobrir quan es viatja.

Tríptics turístics: fulletons amb plànols i/o mapes i informació turística (des d’allotjaments a itineraris per fer en mountain-bike o rutes gastronòmiques, etc…).

Serveis editorials: oferim a les editorials la confecció de bases cartogràfiques pels seus projectes ja sigui a nivell de plànols urbans com de mapes topogràfics.

Cartografia personalitzada: plànols i/o mapes amb logotips o informacions corporatives de les empreses.

 

Qué encontrarán en Landamaps

Cartografía física: mapas con la representación del relieve por medio de curvas de nivel con diferentes colores para cada una de ellas.

Cartografía urbana: planos de ciudades con la localización de servicios, medios de transporte, edificios oficiales…

Cartografía temática: mapas realizados según temas geográficos específicos como pueden ser mapas de población, de suelo industrial, de climatología…

Mapas turísticos: donde se destacan aquellos lugares, monumentos o restaurantes que a cualquiera gustaría descubrir cuando se viaja.

Trípticos turísticos: folletos con planos y/o mapas e información turística (desde alojamientos a itinerarios para hacer en mountain-bike o rutas gastronómicas, etc…).

Servicios editoriales: ofrecemos a las editoriales la confección de bases cartográficas para sus proyectos ya sea a nivel de planos urbanos como de mapas topográficos.

Cartografía personalizada: planos y/o mapas con logotipos o informaciones corporativas de las empresas.